Fitxa per a notificar rareses/Form to report a rarity

A continuació teniu tres fitxes per a notificar l'observació d'una raresa, bé al Comité de Rareses del GOB (si es una raresa a les Illes Balears) o al Comité de Rarezas de la SEO (si es una raresa a nivel de península e Islas Baleares).

Formulari del GOB en català per a rareses a les Illes

GOB's form in english for rarities at Balearic Islands

Formulario de la SEO en castellano para rarezas de España (Península y Islas Baleares)

Si veieu alguna raresa, utilitzeu aquests formularis per notificar-la, bé al CR-GOB o al  CR-SEO